english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pochwała i wezwanie do eksterminacji Ukraińców

Pochwała i wezwanie do eksterminacji Ukraińców
Internauta wyraża poparcie wobec polskich zbrodni na Ukraińcach oraz uważa, że Polacy powinni mordować inne nacje.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

20.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 16.11.2017
Data aktualizacji: 20.11.2017
Status: w toku
X
Pobierz