english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

"Dom polski" w Cesarzowicach

Właściciel ?Domu Polskiego? (Cesarzowice 3 D, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie), na froncie posesji umieścił baner reklamowy, o treści pełnej nienawiści, dyskryminującej ze względu na wyznawaną religię, pochodzenie i poglądy publicznie, dodatkowo ustawiający Żydów w jednym szeregu ze zdrajcami ojczyzny. Intencje umieszczenia napisu: "Dom Polski - Zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim złodziejom i zdrajcom Polski" nie budzą wątpliwości. Ich celem jest głoszenie nienawiści.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

26.01.2018

Połączono z materiałami Prokuratury Rejonowej Toruń - Centrum i przekazano do Prokuratury Rejonowej Wrocław - Fabryczna

27.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Cesarzowice
Data zgłoszenia: 27.11.2017
Data aktualizacji: 05.02.2018
Status: w toku
X
Pobierz