english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

"Dom polski" w Cesarzowicach

Właściciel ?Domu Polskiego? (Cesarzowice 3 D, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie), na froncie posesji umieścił baner reklamowy, o treści pełnej nienawiści, dyskryminującej ze względu na wyznawaną religię, pochodzenie i poglądy publicznie, dodatkowo ustawiający Żydów w jednym szeregu ze zdrajcami ojczyzny. Intencje umieszczenia napisu: "Dom Polski - Zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim złodziejom i zdrajcom Polski" nie budzą wątpliwości. Ich celem jest głoszenie nienawiści.


Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

31.07.2018

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

18.07.2018

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej umorzyła dochodzenie

26.01.2018

Połączono z materiałami Prokuratury Rejonowej Toruń - Centrum i przekazano do Prokuratury Rejonowej Wrocław - Fabryczna

27.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Cesarzowice
Data zgłoszenia: 27.11.2017
Data aktualizacji: 31.07.2018
Status: w toku
X
Pobierz