polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

"Polish house" in Cesarzowice

Właściciel ?Domu Polskiego? (Cesarzowice 3 D, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie), na froncie posesji umieścił baner reklamowy, o treści pełnej nienawiści, dyskryminującej ze względu na wyznawaną religię, pochodzenie i poglądy publicznie, dodatkowo ustawiający Żydów w jednym szeregu ze zdrajcami ojczyzny. Intencje umieszczenia napisu: "Dom Polski - Zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim złodziejom i zdrajcom Polski" nie budzą wątpliwości. Ich celem jest głoszenie nienawiści.


Additional information

Undertaken interventions

31.07.2018

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

18.07.2018

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Fabrycznej umorzyła dochodzenie

26.01.2018

Połączono z materiałami Prokuratury Rejonowej Toruń - Centrum i przekazano do Prokuratury Rejonowej Wrocław - Fabryczna

27.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Cesarzowice
Submit date: 27.11.2017
Actualization date: 31.07.2018
Status: current
X
Pobierz