polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

"Polish house" in Cesarzowice

Właściciel ?Domu Polskiego? (Cesarzowice 3 D, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie), na froncie posesji umieścił baner reklamowy, o treści pełnej nienawiści, dyskryminującej ze względu na wyznawaną religię, pochodzenie i poglądy publicznie, dodatkowo ustawiający Żydów w jednym szeregu ze zdrajcami ojczyzny. Intencje umieszczenia napisu: "Dom Polski - Zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim złodziejom i zdrajcom Polski" nie budzą wątpliwości. Ich celem jest głoszenie nienawiści.


Additional information

Undertaken interventions

26.01.2018

Połączono z materiałami Prokuratury Rejonowej Toruń - Centrum i przekazano do Prokuratury Rejonowej Wrocław - Fabryczna

27.11.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Cesarzowice
Submit date: 27.11.2017
Actualization date: 05.02.2018
Status: current
X
Pobierz