english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Przedruk antysemickiego tekstu z 1937 roku

Przedruk antysemickiego tekstu z 1937 roku

Administrator serwisu www.nacjonalista.pl, w dn. 20.09.2017 roku dopuścił się publikacji antysemickiego tekstu Marii Rzętkowskiej Totalna wojna z żydowskim duchem. W tekście tym autorka pisze m. in. Rozwiązanie kwestii żydowskiej to nie ?samoobrona?, nie ?bojkot gospodarczy?, lecz zdecydowany atak na wszystkich odcinkach życia. Dla rozwiązania kwestii żydowskiej zamało byłoby usunąć z Polski żydów-ludzi, trzeba usunąć i wyniszczyć jeszcze żydowską myśl i żydowskiego ducha z całości ustroju?.

Podjęte interwencje

12.12.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.nacjonalista.pl
Data zgłoszenia: 12.12.2017
Data aktualizacji: 12.12.2017
Status: w toku
X
Pobierz