english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec muzułmanów

Internauta umieścił komentarz, w którym znieważa muzułmanów i zachęcą do ich deportacji z Europy oraz sugeruje konieczność topienia ich na morzu.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.04.2018

Do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy przesłano akt oskarżenia

17.01.2018

Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza wszczęła dochodzenie w sprawie

19.12.2017

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wrealu24.pl
Data zgłoszenia: 19.12.2017
Data aktualizacji: 24.04.2018
Status: w toku
X
Pobierz