english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki film na YouTube

Antysemicki film na YouTube

Internauta opublikował w serwisie youtube.com opublikował film O nieważności chrześcijaństwa. Dzieje świata mroku, część I, w którym lektor (od 11:07 do 11:18) mówi: "ofiarowywanie lub składanie dzieci i niemowląt na całopalną ofiarę było, żeby nie powiedzieć, że to jest dalej praktykowane przez tych ludzi [Żydów ? przypis OR]?, co stanowi w swej treści wypowiedź antysemicką, demonizującą, opartą na stereotypach opinię o Żydach.


Podjęte interwencje

27.06.2018

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił nie uwzględnić zażalenia

27.06.2018

w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia Stowarzyszenia

11.05.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota nie przychyliła się do złożonego zażalenia; akta sprawy zostały skierowane do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa

23.04.2018

Stowarzyszenie składa zażalenie na postanowienie Prokuratury

17.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

08.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 05.01.2018
Data aktualizacji: 09.07.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz