english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki film na YouTube

Antysemicki film na YouTube

Internauta opublikował w serwisie youtube.com opublikował film O nieważności chrześcijaństwa. Dzieje świata mroku, część I, w którym lektor (od 11:07 do 11:18) mówi: "ofiarowywanie lub składanie dzieci i niemowląt na całopalną ofiarę było, żeby nie powiedzieć, że to jest dalej praktykowane przez tych ludzi [Żydów ? przypis OR]?, co stanowi w swej treści wypowiedź antysemicką, demonizującą, opartą na stereotypach opinię o Żydach.


Podjęte interwencje

08.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 05.01.2018
Data aktualizacji: 08.01.2018
Status: w toku
X
Pobierz