english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie i życzenie śmierci ze względu na religię i poglądy polityczne

Znieważenie i życzenie śmierci ze względu na religię i poglądy polityczne
Użytkownik serwisu twitter.com w opisie swojego profilu zamieścił treści znieważające ze względu na poglądy polityczne i życzące śmierci ze względu na wyznawaną religię.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

09.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 08.01.2018
Data aktualizacji: 09.01.2018
Status: w toku
X
Pobierz