polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult and wish for death due to religion and political views

Insult and wish for death due to religion and political views
Użytkownik serwisu twitter.com w opisie swojego profilu zamieścił treści znieważające ze względu na poglądy polityczne i życzące śmierci ze względu na wyznawaną religię.

Additional information

Undertaken interventions

09.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 08.01.2018
Actualization date: 09.01.2018
Status: current
X
Pobierz