polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult and wish for death due to religion and political views

Insult and wish for death due to religion and political views
Użytkownik serwisu twitter.com w opisie swojego profilu zamieścił treści znieważające ze względu na poglądy polityczne i życzące śmierci ze względu na wyznawaną religię.

Additional information

Undertaken interventions

26.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście umorzyła dochodzenie

23.01.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście wszczęła dochodzenie

09.01.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 08.01.2018
Actualization date: 04.04.2018
Status: closed
X
Pobierz