english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki napis na krakowskim osiedlu

Antysemicki napis na krakowskim osiedlu
Napis"Śmierć Żydom" na ogrodzeniu przy parku , Kraków, os. Dywizjonu 303, blok 26.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.05.2018

Komisariat Policji VIII w Krakowie umorzyła dochodzenie

01.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
Miejsce incydentu: Kraków
Data zgłoszenia: 29.01.2018
Data aktualizacji: 23.05.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz