polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Antisemitic tweet of R. Ziemkiewicz

Antisemitic tweet of R. Ziemkiewicz

Rafała A. Ziemkiewicz na swoim koncie w serwisie twitter.com (r_a_ziemkiewicz), komentując nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, 28 stycznia 2018 roku napisał:

?Na moje oko ktoś pięknie podpuścił niezbyt lotną panią ambasador i innych Żydów że ustawa zabrania opisywania i badania wszelkich incydentów antyżydowskich z udziałem Polaków. Nie wiem kto, ale łatwo się domyślić z jakiego środowiska to wyszło i po co.?,

następnie, odnosząc się bezpośrednio do swojego wcześniejszego wpisu, umieścił kolejny, antysemicki w swej wymowie, znieważający Żydów:

?Przez wiele lat przekonywalem rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać (to tylko jeden z wielu przykładów). Dziś przez paru głupich wzgl. chciwych parchów czuję się z tym jak palant.?

Słowo ?parch? w odniesieniu do Żydów jest przejawem najwyższej pogardy. Analizy użycia owego słowa opisał w Przestępstwa nie stwierdzono. Prokuratorzy wobec doniesień o publikacjach antysemickich (Otwarta Rzeczpospolita, 2006, s. 28) prof. Michał Głowiński:

?Słowo ?parch?, tradycyjnie odnoszone do Żydów, nie musi padać w tekście, jakiego nie sposób nie uznać za antysemicki, a również ? jakże często ? podburzający. We wzorcowych zdaniach występujących w dyskursach antysemickich, typu Żydzi są na świecie najgorszym rozsadnikiem zła i najgroźniejszym wrogiem narodu polskiego czy w jeszcze prostszych: Żydzi są jak robactwo nie ma słów wulgarnych, nie ma przezwisk i wyzwisk, jednak w odczuciu każdego, kto zna język polski i nie kieruje się wstępnymi założeniami i uprzedzeniami, wypowiedzenia tego rodzaju są obraźliwe, pośrednio podburzające i wyraźnie wymierzone tak w poszczególnych Żydów, jak i w całą społeczność żydowską.?


Additional information

Undertaken interventions

18.07.2018

Prokuratura Okręgowa w Warszawie uwzględniła zażalenie

05.07.2018

Stowarzyszenie składa zażalenie na decyzję Prokuratury

25.06.2018

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia

01.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 01.02.2018
Actualization date: 25.07.2018
Status: current
X
Pobierz