english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz na YouTube

Antysemicki komentarz na YouTube

Internauta w serwisie youtube.com umieścił antysemicki komentarz, znieważający Żydów i nawołujący do nienawiści.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

01.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 01.02.2018
Data aktualizacji: 01.02.2018
Status: w toku
X
Pobierz