polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic graphics

Anti-Semitic graphics
Internauta umieścił antysemicką w wymowie grafikę, wyrażającą kłamliwą, demonizującą, opartą na stereotypach opinię o Żydach jako o osobach odpowiedzialnych za kontrolę światowej gospodarki.

Additional information

Undertaken interventions

30.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.twitch.tv
Submit date: 01.02.2018
Actualization date: 17.04.2018
Status: closed
X
Pobierz