polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Homophobic statements on the YT channel

Homophobic statements on the YT channel
Użytkownik serwisu YouTube umieścił film: "Gural udaje pedała na Live OME !!!", w którym dopuszcza się znieważenia osób nieheteronormatywnych, nazywając ich ?pedałami? oraz sugeruje stosowanie przemocy wobec tych osób

Undertaken interventions

29.03.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

12.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: youtube.com
Submit date: 09.02.2018
Actualization date: 05.04.2018
Status: closed
X
Pobierz