polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic Tweets

Anti-Semitic Tweets
Internauta w serwisie społecznościowym Twitter.com zamieścił serię antysemickich tweetów, m.in. określając Żydów określeniami "bydło", "szmaty" i "k....y" oraz stosując popularny skrótowiec "JŻS" (j... Żydów sk....nów).

Additional information

Undertaken interventions

28.03.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

14.03.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

22.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 22.02.2018
Actualization date: 04.04.2018
Status: closed
X
Pobierz