english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców

Nawoływanie do przemocy wobec Ukraińców
Nawoływanie do przemocy wobec obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.02.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 24.02.2018
Data aktualizacji: 27.02.2018
Status: w toku
X
Pobierz