polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

anti-Semitic comment

anti-Semitic comment
Internauta zamieścił komentarz, w którym pochwala hitlerowskie zbrodnie, wzywa do fizycznej eksterminacji Żydów, kpi z tragedii Holokaustu.

Additional information

Undertaken interventions

25.06.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

23.03.2018

Komenda Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

05.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: www.lm.pl
Submit date: 04.03.2018
Actualization date: 25.06.2018
Status: closed
X
Pobierz