english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy obrażający ze względu na wyznanie katolickie

Wpis internetowy obrażający ze względu na wyznanie katolickie

W portalu waidomosci.gazeta.pl internauta umieścił wpis, w którym znieważa katolików.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: wiadomosci.gazeta.pl
Data zgłoszenia: 12.03.2018
Data aktualizacji: 12.03.2018
Status: w toku
X
Pobierz