polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Rasist comment

Rasist comment

Użytkownik serwisu sadistic.pl umieścił rasistowski komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

04.07.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

12.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: www.sadistic.pl
Submit date: 12.03.2018
Actualization date: 17.07.2018
Status: closed
X
Pobierz