polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic article and graphics

Anti-Semitic article and graphics

Autor w swoim tekście znieważył osoby o rzeczywistym lub domniemanym żydowskim pochodzeniu, odmawiając im człowieczeństwa, demonizując, powielając stereotypowe opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie ? Żydów. Dodatkowo opatrzył tekst ilustracją, na której Gwiazda Dawida zestawiona jest z wizerunkiem szczura i wszy.


Additional information

Undertaken interventions

13.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: wiernipolsce1.wordpress.com
Submit date: 13.03.2018
Actualization date: 13.03.2018
Status: current
X
Pobierz