english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Znieważenie i nawoływanie do wypędzenia Żydów

Znieważenie i nawoływanie do wypędzenia Żydów
Internauta umieścił komentarz oraz grafikę, w której znieważa Żydów i wzywa do wypędzenia ich z Polski.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.facebook.com
Data zgłoszenia: 20.03.2018
Data aktualizacji: 21.03.2018
Status: w toku
X
Pobierz