polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insult and exhortation to expel Jews

Insult and exhortation to expel Jews
Internauta umieścił komentarz oraz grafikę, w której znieważa Żydów i wzywa do wypędzenia ich z Polski.

Additional information

Undertaken interventions

05.11.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie

21.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 20.03.2018
Actualization date: 13.11.2018
Status: closed
X
Pobierz