polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Praise of Nazism and murdering Jews

Praise of Nazism and murdering Jews
Internauta umieścił komentarz, w którym dopuszcza się pochwalania nazizmu i mordowania Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

21.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 20.03.2018
Actualization date: 21.03.2018
Status: current
X
Pobierz