polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

A call to expel Jews

A call to expel Jews
Nawoływanie do wyrzucenia Żydów z Polski.

Additional information

Undertaken interventions

18.04.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

23.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 22.03.2018
Actualization date: 24.04.2018
Status: closed
X
Pobierz