polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic messages at the Center for Holocaust Research

Anti-Semitic messages at the Center for Holocaust Research

Anonimowy list, pozostawiony pod drzwiami Centrum Badań nad Zagładą Żydów, w którym autor znieważa osoby faktycznego lub domniemanego pochodzenia żydowskiego, nazywając je "parchami".

Additional information

Undertaken interventions

17.08.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenie w sprawie

23.03.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
acts of violence and vandalism associated with discrimination
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: Warszawa, Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Submit date: 23.03.2018
Actualization date: 31.08.2018
Status: closed
X
Pobierz