polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Calling to expel Jews from Poland

Calling to expel Jews from Poland
Internauta, w serwisie Facebook, umieścił komentarz, w którym znieważa Żydów nazywając ich "żmijowym plemieniem" i wzywając do wypędzenia ich z Polski.

Additional information

Undertaken interventions

05.05.2018

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu wszczęła dochodzenie w sprawie

12.04.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 01.04.2018
Actualization date: 14.05.2018
Status: current
X
Pobierz