polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic comment

Anti-Semitic comment
Internauta umieścił komentarz, antysemicki w swej wymowie, trywializujący Zagładę Żydów, wzywający do fizycznej eksterminacji.

Additional information

Undertaken interventions

31.10.2018

do Sądu Rejonowego w Piasecznie przesłano akt oskarżenia

21.05.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

16.04.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
Place of the incident: www.dom1n.com
Submit date: 14.04.2018
Actualization date: 13.11.2018
Status: current
X
Pobierz