english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki, znieważający, wzywający do przemocy komentarz

Antysemicki, znieważający, wzywający do przemocy komentarz
Internauta umieścił antysemicki komentarz, znieważający Żydów, wzywający do przemocy wobec nich i pochwalający zbrodnie dokonane przez hitlerowców.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

08.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 07.05.2018
Data aktualizacji: 08.05.2018
Status: w toku
X
Pobierz