polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

An anti-Semitic, insulting, violent commentary

An anti-Semitic, insulting, violent commentary
Internauta umieścił antysemicki komentarz, znieważający Żydów, wzywający do przemocy wobec nich i pochwalający zbrodnie dokonane przez hitlerowców.

Additional information

Undertaken interventions

08.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
promoting fascist or totalitarian state system
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 07.05.2018
Actualization date: 08.05.2018
Status: current
X
Pobierz