polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic graphics

Anti-Semitic graphics

Additional information

Undertaken interventions

20.06.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie odmówiła wszczęcia dochodzenia

22.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: facebook.pl
Submit date: 22.05.2018
Actualization date: 27.06.2018
Status: closed
X
Pobierz