polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Internet comment supporting violence against muslims

Internet comment supporting violence against muslims

Internauta umieścił w serwisie Facebook komentarz, w którym sugeruje, że wobec muzułmanów przybywających do Polski należy stosować przemoc fizyczną.

Additional information

Undertaken interventions

07.09.2018

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach przesłała do Sądu Rejonowego w Ropczycach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego

09.07.2018

Komisariat Policji w Sędziszowie Młp. wszczął dochodzenia

30.05.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Place of the incident: www.facebook.com
Submit date: 30.05.2018
Actualization date: 18.09.2018
Status: current
X
Pobierz