english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Artykuł zawierający treści antysemickie i groźby wobec polityków

Artykuł zawierający treści antysemickie i groźby wobec polityków
Autor grozi znanym politykom śmiercią oraz publikuje treści antysemickie, znieważające Żydów.

Informacje uzupełniające

mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.monitor-polski.pl
Data zgłoszenia: 01.06.2018
Data aktualizacji: 06.06.2018
Status: w toku
X
Pobierz