english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Artykuł zawierający treści antysemickie i groźby wobec polityków

Artykuł zawierający treści antysemickie i groźby wobec polityków
Autor grozi znanym politykom śmiercią oraz publikuje treści antysemickie, znieważające Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie umorzyła dochodzenie

25.06.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

06.06.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Miejsce incydentu: www.monitor-polski.pl
Data zgłoszenia: 01.06.2018
Data aktualizacji: 27.08.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz