polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

An article containing anti-Semitic content and threats against politicians

An article containing anti-Semitic content and threats against politicians
Autor grozi znanym politykom śmiercią oraz publikuje treści antysemickie, znieważające Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

13.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie umorzyła dochodzenie

25.06.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

06.06.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: www.monitor-polski.pl
Submit date: 01.06.2018
Actualization date: 27.08.2018
Status: closed
X
Pobierz