polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Holocaust denial

Holocaust denial
Autor strony salwowski.net, w artykule "Czy większość Niemców popierała Holocaust", dopuścił się kłamstwa oświęcimskiego, pisząc m. in.:

"... Wódz III Rzeszy nie zapowiadał bowiem (przynajmniej w sposób jawny i jednoznaczny), iż jednym z celów jego wojny będzie fizyczna eksterminacja żydowskiej nacji. ..."

Undertaken interventions

31.07.2018

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku odmówiła wszczęcia śledztwa

13.06.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
others / I'm not sure
Place of the incident: salwowski.net
Submit date: 10.06.2018
Actualization date: 16.08.2018
Status: closed
X
Pobierz