english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki artykuł

Antysemicki artykuł

Aleksander Szumański 20 sierpnia 2013 roku opublikował w ?Gazecie Warszawskiej? tekst pt. ?Żydzi żądają od Polski zwrotu Zamku Królewskiego na Wawelu?, natomiast administrator strony www.forumemjot.wordpress.com dnia 9 kwietnia 2018 roku ponownie opublikował rzeczony artykuł.

W tekście tym autor oskarża Żydów jako naród o bycie odpowiedzialnym za realne lub wyimaginowanego wykroczenia, popełnione przez jedną osobę lub grupę Żydów, czy nawet za czyny popełnione przez nie ? Żydów, co jest jednym z najbardziej oczywistych współczesnych przejawów antysemityzmu w życiu publicznym:

?         Katyniem obciążano niemieckich zbrodniarzy na absurdalnym procesie pokazowym w Norymberdze, prowadzonym m.in. przez specjalistów od praworządności z ZSRS i USA. W tym samym też czasie bezpośredni zbrodniarze byli skazywani na śmieszne kary lub rozpoczynali pracę dla NKWD i Stasi, jak również dla ?humanistycznych? Amerykanów i służb zachodnioniemieckich. Katyń nie był jedynym kłamstwem propagandowym z Norymbergi.

?         Dlaczego nikt z historyków nie zajął się prawdą o Katyniu w kontekście jego żydowskich projektodawców i wykonawców z polecenia Stalina i wykonawstwa Ławrientija Berii?

?         Instrument ten bowiem opierał się na ewidentnym fakcie bestialskiego wymordowania Polaków przez żydowskich enkawudzistów. Niemcy do tego stopnia chcieli być wiarygodni, że ujawnili nawet rozstrzelanych polskich oficerów ? Żydów, uznanych za zagrożenie i rozwalonych przez swoich rodaków.

?         Sam mord ?zatwardziałych, nie rokujących poprawy wrogów władzy sowieckiej? w lesie katyńskim prowadzili na miejscu żydowscy funkcjonariusze mińskiego komisariatu NKWD ? Abram Borysowicz, Lew Rybak i Chaim Finberg.

?         O Żydach, bezpośrednich katach, strzelających Polakom w tył głowy, istnieją precyzyjne informacje, dzięki polskiemu Żydowi Abrahamowi Vidro.

?         Potem żydowscy mordercy krępowali im z tyłu ręce powrozem lub drutem kolczastym i prowadzili nad dół.


Ponadto publicznie trywializuje zbrodnię Holokaustu, co jest czynem antysemickim podlegającym kryminalizacji, zgodnie z zaleceniami ECRI nr 9 dotyczącymi ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem z dnia 25 czerwca 2004 roku:

?         Dlaczego więc całopalenie (holocaust) dotyczy wyłącznie zamordowanych Żydów? Jakie nazewnictwo przyjąć dla zamordowanych w getcie łódzkim 10-20 tys. dzieci polskich? Jeżeli przyjęto nazwę Holokaust (Zagłada) jako ludobójstwo dokonane przez Niemców nie tylko w Polsce, to wszystkie zamordowane ofiary zbrodni niemieckich w Polsce zginęły w ludobójstwie okrutnym (genocidum atrox). Rezerwowanie przez amerykańskich historyków pochodzenia żydowskiego terminu Holokaust wyłącznie dla Żydów, którzy zginęli w Zagładzie, jest nieuczciwe, wprowadzające opinię światową w błąd co do zbrodni niemieckich dokonanych na Polakach. To jednak nie wszystko. Światowa opinia publiczna kształtowana przez żydowskich historyków nie przyjmuje wiedzy o mordach niemieckich dokonanych na Polakach. Zakłamany komunikat brzmi: ?Naziści, hitlerowcy, przy współudziale polskich morderców i rabusiów żydowskiego mienia, szmalcowników i bandytów, są winni Holokaustu?. Owe nastroje podsyca ?New York Times?, rozpisując się przez lata o żydowskim Holokauście w Polsce, nie wspominając ani jednym zdaniem, przez cały powojenny okres, o martyrologii narodu polskiego.


Podjęte interwencje

31.07.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

14.06.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: forumemjot.wordpress.com
Data zgłoszenia: 14.06.2018
Data aktualizacji: 16.08.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz