english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Fałsyzwa grafika podsycająca antysemityzm

Fałsyzwa grafika podsycająca antysemityzm
Użytkownik serwisu Facebook.pl stworzył i umieścił grafikę, zawierającą nieprawdziwy cytat Ewy Kopacz w celu siana zamętu i rozbudzania nastrojów antyżydowskich w narodzie polskim.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

17.12.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

18.06.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: facebook.pl
Data zgłoszenia: 14.06.2018
Data aktualizacji: 09.01.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz