polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Comment calling for the physical extermination of Muslims

Comment calling for the physical extermination of Muslims
Internauta umieścił komentarz, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji muzułmanów.

Additional information

Undertaken interventions

19.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota odmówiła wszczęcia dochodzenia

05.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: indie.pl
Submit date: 05.07.2018
Actualization date: 28.09.2018
Status: closed
X
Pobierz