english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta umieścił antysemicki komentarz, w którym nawołuje do przemocy wobec Żydów.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

27.11.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście zawiesiła dochodzenie

09.08.2018

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I wszczęła dochodzenie

09.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: wprawo.pl
Data zgłoszenia: 09.07.2018
Data aktualizacji: 05.12.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz