polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-Semitic comment

Anti-Semitic comment
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

31.07.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście zawiesiła dochodzenie

09.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: wprawo.pl
Submit date: 09.07.2018
Actualization date: 16.08.2018
Status: closed
X
Pobierz