english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Komentarz internetowy znieważający muzułmanów

Internauta zamieścił komentarz znieważający i dyskryminujący z powodu wyznania

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.11.2018

Prokuratura Rejonowa Toruń - Centrum Zachód umorzyła dochodzenie

14.09.2018

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum - Zachód wszczęła śledztwo

12.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: nowosci.com.pl
Data zgłoszenia: 12.07.2018
Data aktualizacji: 22.11.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz