english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną

Wpis internetowy nawołujący do przemocy ze względu na orientację seksualną
Internauta umieścił tweet, w którym nawołuje do fizycznej eksterminacji osób nieheteronormatywnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

21.09.2018

Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto umorzyła dochodzenie

16.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 14.07.2018
Data aktualizacji: 03.10.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz