english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemickie wystąpienie Andrzeja Prochonia

Antysemickie wystąpienie Andrzeja Prochonia

13 lipca 2018 roku w trakcie ogólnopolskiego protestu rolników i sadowników Andrzej Prochoń w swoim przemówieniu mówił m. in.:


Chciałbym jeszcze dzisiaj tu przywitać. Bo nie byłoby tego nagłośnienia. Jest dziś z nami prawdziwy rodak, patriota, oddany Polskiej Rzeczpospolitej ? Piotr Rybak! Co może źle zrobił, że spalił kukłę mając pięciu żywych spalić!


Przemówienie to można jednoznacznie zakwalifikować jako naruszenie art. 256 kodeksu karnego, który penalizuje nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. W tym wypadku mamy do czynienia nie tylko z nawoływaniem do nienawiści, ale przede wszystkim z wezwaniem do przemocy fizycznej wobec Żydów. Wynika to z treści wypowiedzi, w której Prochoń przywołuje jedno z najbardziej antysemickich wydarzeń wolnej Polski ? spalenie na wrocławskim rynku kukły Żyda, którego dokonał Piotr Rybak. Jest to równocześnie pochwała czynu zabronionego ? Rybak sam popełnił przestępstwo, za co został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Obie te przesłanki wyczerpują dodatkowo przepis art. 255 kodeksu karnego.


Zarówno wystąpienie Prochonia, jak i przywołane przez niego spalenie kukły Żyda, są przejawem największej pogardy dla Żydów, którzy w oczach Prochonia i Rybaka, są sprawcami wszelkiego zła. Jest to powielanie jednego z najbardziej antysemickich stereotypów ? o rzekomej władzy Żydów nad światem, przede wszystkim nad światową gospodarką.


Podjęte interwencje

05.10.2018

Stowarzyszenie wnosi zażalenie na postanowienie Prokuratury

20.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

16.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Otwarta Rzeczpospolita
Miejsce incydentu: Warszawa
Data zgłoszenia: 16.07.2018
Data aktualizacji: 08.10.2018
Status: w toku
X
Pobierz