polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Homophobic internet entry

Homophobic internet entry
Internauta umieścił wpis, w którym znieważa osoby homoseksualne, nazywając je "homosiami" i "dewiantami". 

Additional information

Undertaken interventions

28.08.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie odmówiła wszczęcia dochodzenia

24.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Place of the incident: wykop.pl
Submit date: 22.07.2018
Actualization date: 04.09.2018
Status: closed
X
Pobierz