polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Antisemitic tweet

Antisemitic tweet
Internauta umieścił antysemicki Tweet, w którym sugeruje użycie fizycznej przemocy wobec Żydów.

Additional information

Undertaken interventions

28.08.2018

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie umorzyła dochodzenie

27.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie wszczęła dochodzenie

25.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 24.07.2018
Actualization date: 04.09.2018
Status: closed
X
Pobierz