english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

18.04.2019

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota umorzyła dochodzenie

30.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: telewizjarepublika.pl
Data zgłoszenia: 27.07.2018
Data aktualizacji: 06.05.2019
Status: zamknięte
X
Pobierz