polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic comment

Anti-semitic comment
Internauta umieścił antysemicki komentarz.

Additional information

Undertaken interventions

30.07.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: telewizjarepublika.pl
Submit date: 27.07.2018
Actualization date: 30.07.2018
Status: current
X
Pobierz