english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki tweet

Antysemicki tweet
Internautka umieściła antysemicki tweet.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

05.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

06.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: twitter.com
Data zgłoszenia: 01.08.2018
Data aktualizacji: 10.09.2018
Status: w toku
X
Pobierz