polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Anti-semitic tweet

Anti-semitic tweet
Internautka umieściła antysemicki tweet.

Additional information

Undertaken interventions

10.10.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz umorzyła dochodzenie

05.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz wszczęła dochodzenie

06.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Place of the incident: twitter.com
Submit date: 01.08.2018
Actualization date: 18.10.2018
Status: closed
X
Pobierz