polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

Insulting Muslims

Insulting Muslims
Internauta umieścił islamofobiczny komentarz, w którym nazywa muzułmanów "śmieciami" i "szarańczą".

Additional information

Undertaken interventions

31.08.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Żoliborz odmówiła wszczęcia dochodzenia

07.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
Place of the incident: ndie.pl
Submit date: 07.08.2018
Actualization date: 10.09.2018
Status: closed
X
Pobierz