english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Antysemicki komentarz

Antysemicki komentarz
Antysemicki komentarz na stronie TVP.info

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

13.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
Miejsce incydentu: tvp.info
Data zgłoszenia: 10.08.2018
Data aktualizacji: 13.08.2018
Status: w toku
X
Pobierz