english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych

Podżeganie do przemocy wobec osób homoseksualnych
Internauta nawołuje do fizycznej eksterminacji osób homoseksualnych.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

12.09.2018

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia

20.08.2018

Stowarzyszenie składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Miejsce incydentu: youtube.com
Data zgłoszenia: 19.08.2018
Data aktualizacji: 14.09.2018
Status: zamknięte
X
Pobierz